Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.lemarcassin.fr
Camping ‘Le Marcassin’
Manita van der Linden en Gerrit Jan Griepsma
655 Route des Pièces Grandes
24250 SAINT AUBIN DE NABIRAT
Frankrijk

Wij willen je een zo fijn mogelijk verblijf aanbieden op onze naturistencamping. Wij respecteren en beschermen je privacy. Wij gebruiken je gegevens alleen voor een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Verwerking van je gegevens

– Wanneer je via onze website een reservering boekt worden al je gegevens geregistreerd.
– Wanneer je contact met ons legt door ons een e-mail te sturen dan wordt dit e-mailadres, met eventuele bijlage, door ons bewaard.
– Wanneer je bij ons op de camping verblijft, worden je gegevens geregistreerd wegens de wettelijke verplichtingen en de financiële administratie.

Nieuwsbrief

Wij versturen 2-3x per jaar een nieuwsbrief aan iedereen die bij Le Marcassin te gast is geweest. In de nieuwsbrief wordt aangegeven hoe je je hiervoor kunt afmelden.

Reproductierechten

In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het Wetboek van Intellectuele Eigendom van 1 juli 1992: Alle teksten, illustraties, foto’s, plattegronden, tekeningen, animaties, video’s en geluiden die op deze site voorkomen mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever. Voor elk verzoek tot reproductie of gebruik van elementen op de website van Le Marcassin: info@lemarcassin.fr

Een hyperlink maken

Voor het maken van een hyperlink naar (onderdelen van) de website van Le Marcassin dien je vooraf toestemming te vragen via: info@lemarcassin.fr

Je rechten

Je kunt altijd ten alle tijden je geregistreerde persoonsgegevens opvragen of verbeterings- en of verwijderingsverzoeken indienen. Deze verzoeken kunt je sturen aan info@lemarcassin.fr . Wij respecteren hierbij de wettelijke voorschriften.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens door ons zijn verzameld en voldaan is aan de wettelijke bewaarverplichtingen.

Informatieverstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld IT-leveranciers van onze website of informaticasystemen. Deze derden mogen de gegevens slechts verwerken volgens een overeengekomen contract. Je persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Je gegevens worden niet versterkt voor commerciële doelen.

Beveiliging

Om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan, hebben wij passende maatregelen getroffen. Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen dan kun je altijd een bericht sturen aan info@lemarcassin.fr